Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου
Το 20ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής «Ημέρες Παιδιατρικής Ενημέρωσης» θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία στις 30-31 Μαρτίου 2024.


Τόπος διεξαγωγής

Αμφιθέατρο Κολλεγίου Αθηνών


Γλώσσα ημερίδας

Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική.


Φορέας Διοργάνωσης


Γ’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών


Εταιρεία Διοργάνωσης


25ης Μαρτίου 11, Χαλάνδρι, 15232
211 2105553
www.welcometravel.gr
info@welcometravel.gr

 

Μοριοδότηση
To Συνέδριο μοριοδοτείται με 20.5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον ΠΙΣ.


Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 10 ημέρες μετά τη λήξη του Σεμιναρίου. Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος.


ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Γ’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρι
210 5832228
paidiatriki-attikon.gr
pedattikon@gmail.com


 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
210 5832228
210 5832229
eedvep@gmail.com


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι
211 2105553
welcometravel.gr
info@welcometravel.gr